Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter Hart voor Zorg
 

Benut de kwaliteit van een specialist

Kennis en ervaring, de twee pijlers onder ons farmaceutische specialisme, hebben wij de afgelopen jaren ruimschoots opgebouwd. Naast het verstrekken van geneesmiddelen aan instellingen door heel Nederland, hebben onze medewerkers de afgelopen jaren meer dan veertig zorgorganisaties bijgestaan in het implementeren van de meest recente wet- en regelgeving.

Meerwaarde van samenwerken

De meerwaarde van samenwerken met Zorgapotheek wordt steeds meer zichtbaar. Immers, de omstandigheden en mogelijkheden in de sector zijn voortdurend in beweging. De toegenomen zorgzwaarte, de druk op beschikbare budgetten en de massale introductie van digitale hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld het Elektronisch Cliënten Dossier (EPD), het Elektronisch Voorschijf Systeem (EVS) en Elektronische Toedienregistratie vereisen een andere aanpak. Wij hebben een duidelijke visie op deze nieuwe werkelijkheid.
PDCA cyclus
Klik op de afbeelding voor een uitvergroting

Integrale aanpak zorgprocessen

De oplossing: een meer integrale aanpak waarbij alle processen en procedures geschreven zijn op de nieuwe situatie. Zodat zij harmonieus elkaar versterken, er binnen alle (wettelijke) kaders gewerkt wordt en er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de voordelen – denk aan efficiency en veiligheid - van een integrale aanpak.

Met onze aanpak garanderen wij u dan ook een efficiënt en flexibel IGJ- en HKZ-proof kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem dat door middel van een PDCA-cyclus ook doorlopend wordt onderhouden. Een bijkomend voordeel van deze integrale benadering is dat de total cost of ownership dalen. Zowel in uw organisatie als wat betreft de productiekosten in de apotheek. De kwaliteit van een specialist ziet u op die manier terug op de factuur.