Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter Hart voor Zorg
 
Gespecialiseerde apothekers

Gespecialiseerde apothekers

Door de steeds toenemende zorgzwaarte binnen instellingen, ondersteunen wij uw specialisten met adequate en op de situatie toegesneden (klinische) kennis.

Lees meer +
IGZ & HKZ proof

IGZ & HKZ proof

Met onze aanpak garanderen wij u een IGZ en HKZ proof kwaliteitssysteem.

Lees meer +
Modulair maatwerk

Modulair maatwerk

Uit onze modulair opgebouwde dienstverlening stelt u uw eigen pakket samen en legt u uw eigen accenten.

Lees meer +
Uw zorgapotheek

Uw Zorgapotheek

Wij staan als gespecialiseerde apotheek zorginstellingen bij in het realiseren van een optimale situatie rondom medicatie en medicatieveiligheid.

Lees meer +
Medicatie veiligheid

Medicatieveiligheid 2018

De Inspectie Gezondheidszorg heeft aangegeven ook voor 2018 extra toe te gaan zien op medicatieveiligheid.
Tijdens onaangekondigde bezoeken door IGZ is immers gebleken dat 87% van de bezochte zorginstellingen (nog) niet voldoet aan de eisen op dit thema.

Lees rapport +
Maatwerkpakket

Maatwerkpakket

Onze basisdienstverlening is al volledig IGZ- en HKZ-proof. Daarbovenop bieden wij modulair extra dienst-verlening aan waarmee bijvoorbeeld de mogelijkheid ontstaat om accenten te leggen in de prioriteitstelling voor komend jaar.

100% Data integriteit

100% Data-integriteit

Klanttevredenheid en patiëntveiligheid hangen voor een belangrijk deel af van het optimaal onderling afstemmen van gegevens tussen alle professionele hulpverleners. Zorgapotheek zorgt voor een excellente communicatie dankzij het Closed Loop werken.