Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter Hart voor Zorg
 

De winst zit in nieuwe wegen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in haar meerjarenplannen opgenomen dat ze haar focus versterkt op de kwaliteit van de persoonsgerichte zorg. Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel hierin. De inspectie geeft aan ook dit jaar weer toezicht te zullen houden op de kwaliteit en veiligheid in de zorginstelling, waarbij meerdere normen op het gebied van medicatieveiligheid beoordeeld zullen worden.

Van risico naar praktische oplossing

Als Zorgapotheek zien wij innovatie als oplossingsrichting om de paradigmashift tussen meer doen met minder middelen te doorbreken. Voor risico’s die wij in onze audits identificeren, zoeken we door vernieuwende werkwijzen en technologische innovatie praktische oplossingen die u als zorginstelling daadwerkelijk vooruit helpen.

1)  Online scholing ‘Medicatie Distributieproces’

Bevoegd en bekwaam in je eigen tempo en je eigen tijd

2)  Closed Loop werken

Eén database voor arts, apotheker en zorgmedewerker

3)  Mfacts

Zorgapotheek biedt de zorginstelling online inzage in het verbruik en de kosten van alle geneesmiddelen. Op elk gewenst tijdstip is er volledig inzicht op cliëntniveau, afdelingsniveau, locatieniveau en instellingsniveau binnen de zorginstelling. Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om te verdiepen, te benchmarken en managementrapportages te genereren.