Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter Hart voor Zorg
 

Gespecialiseerde apothekers

De kans is groot dat de zwaarte van de te verlenen zorg in uw zorginstelling de komende tijd sterk toeneemt. U kunt erop rekenen dat wij u ook hierin als gespecialiseerde apotheek professioneel ondersteunen.

Uitstellen opnamemoment

Cliënten zullen een indicatie voor opname in een zorginstelling steeds later in het ziekteproces krijgen. Of zelfs pas op het moment dat er een acute zware zorgvraag ontstaat. Dat betekent dat u steeds meer zorgintensieve zorg zult verlenen. Dat is het gevolg van onder meer de Wet langdurige zorg (Wlz), en de trend om zo lang mogelijk af te zien van hospitalisering door de inzet van thuiszorg en mantelzorgers. Zo wordt immers het opnamemoment zo lang mogelijk uitgesteld.

Adequate klinische kennis

Zorgapotheek staat naast uw artsen en verpleegkundig specialisten met adequate en op de situatie toegesneden (klinische) kennis. Zo bieden wij u:
  • FTO op klinisch niveau met actuele onderwerpen
  • een compleet formularium op indicatie dat iedere twee jaar wordt herzien
  • twee keer per jaar medicatiereview met een van onze gespecialiseerde apothekers
  • jaarlijkse scholing op inhoudelijke onderwerpen voor de  zorgmedewerkers
  • wij zijn 24 uur per dag en 365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar voor intercollegiaal overleg bij bijzonderheden